Regulamin zabawy

VI edycja zabawy „Zbieraj pieczątki Przy Wozie” - REGULAMIN

1. Organizatorem VII edycji zabawy „Zbieraj pieczątki Przy Wozie” jest Centrum Ogrodnicze „Przy Wozie”, ul. Mickiewicza 18A, 32-050 Skawina.
2. Nagrodą główną w zabawie jest BON o wartości 600 zł na rośliny ogrodowe do zrealizowania w naszym Centrum ogrodniczym.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do rozdysponowania dodatkowo nagród pocieszenia.
4. Zakończenie VII edycji i wręczenie nagród odbędzie się w I Dzień LATA tj. 20.06.2024 r.
5. Uczestnikiem zabawy może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki określone w Zasadach Konkursu”.

II ZASADY KONKURSU

1. Szansę na nagrodę ma każda osoba fizyczna, która do 19.06.2024 r. zgromadzi 6 pieczątek na promocyjnej wizytówce, i wypełni formularz otrzymany od Organizatora.
2. Formularz obejmuje pytanie konkursowe oraz dane niezbędne do kontaktu ze zwycięzcą. Formularz wydaje Organizator w zamian za promocyjną wizytówkę, na której zgromadzone zostało 6 pieczątek.
3. Aby otrzymać 1 pieczątkę należy dokonać zakupów w Centrum Ogrodniczym „Przy Wozie” na dowolną kwotę poniżej 100 zł. Każde zakupy powyżej 100 zł są premiowane ilością pieczątek zgodną z wielokrotnością 50 zł (za każde 50 zł = 1 pieczątka).
4. W 1 dzień można otrzymać max 12 pieczątek z tytułu dokonanych zakupów.
5. Organizator przyznaje 1 pieczątkę za bycie fanem naszego fanpage’a: facebook.com/OgrodiWarsztat
6. Wręczenie nagrody głównej oraz ewentualnych nagród pocieszenia będzie odbywać się w Centrum Ogrodniczym „Przy Wozie”, ul. Mickiewicza 18A, w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu rozstrzyga Organizator.

III DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie na otrzymanym formularzu prawidłowych danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, tel. kontaktowy.
2. Dane osobowe gromadzone są na potrzeby prawidłowego przebiegu Konkursu oraz odbioru nagród.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków dla jego Uczestników.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz Politykę Prywatności.